ZetaTalk: Undermedvetna

Under kontakter där förbindelsen sker genom ansikte mot ansikte, så kopplar vi bort det medvetna delen av hjärnan. Dessa minnen registreras inte alls i det medvetna, vilket är en annan del av hjärnan och olik det undermedvetna. Dessa förmågor används redan av människan, som har flera olika delar i hjärnan pga. genetiska experiment utförda i det förgångna, och med genetisk material från olika banker. Människor har förmågan att koppla bort det medvetna och de undermedvetna delarna och gör det ganska ofta. Tex. kan ett obehagligt minne glömmas bort. Om ett minne är obehagligt kan det också ändras, så att du minns det på ett annat sätt än det verkliga. Människan har också möjlighet att utveckla medvetna minnen från undermedvetna begär, där undermedvetna minnen likt bublor i vatten tränger fram och tillsammans bildar en helhet, ett medvetet minne. Hursomhelst, så minns det undermedvetna under alla omständigheter alla fakta medan det medvetna jobbar med lögner och annat falskt.

Undermedvetna minnen förmedlade genom ansikte mot ansikte metoden är fullt så effektiv som medvetna minnen. Det svårigheter schismen mellan det medvetna och det undermedvetna orsakar gör att en person som förut inte hade något som helst i tankarna plötsligt får ett infall, hoppar upp och uträttar saker. Hursomhelst så inträffar dessa beteenden helt natuligt och utan våran (zetanernas) hjälp.